Jaké jsou způsoby užívání midazolamu iv?

Midazolam je silný benzodiazepinový lék, který se obvykle podává intravenózně (IV) nebo jako perorální sirup pro děti. Benzodiazepinové léky, zvláště ty, které podávají IV, rychle pracují na neurotransmiterním systému gama-aminobutyrové kyseliny mozku, aby snížily úzkost a zvýšily sedaci. Mezi mnoha benzodiazepinovými léky má krátkodobě působící midazolam IV najevo účinnější úbytek krátkodobé paměti kromě svých sedativních a anti-úzkostných účinků. Midazolam IV se proto považuje za mimořádně účinný medikament před léčbou v případech, kdy pacient nebude anestetizován nebo zcela nevědomý, neboť vede k polo-vědomému stavu, který se často označuje jako spánkový soumrak. Používá se primárně k léčbě předoperační úzkosti, vyvolání spánku za soumraku během léčebných postupů a zřídka způsobuje záchvat v situacích, jako je epileptický stav.

Předoperační úzkost je často léčena midazolamem IV. Použití tohoto léku je zvláště užitečné, pokud je nutná významná příprava pacienta před provedením skutečné anestetické léčby a počátkem operace. Pacient, který je léčen midazolamem IV, může být vyveden z lehkého sedání, aby pomáhal při přenosu z nosítka do stolu operačního sálu nebo se pohyboval do posturálních poloh potřebných pro tento postup. Když je vědomý, přesto sedat, pacient není tak náchylný k úzkostným reakcím, když se zavede nebo aplikuje zdravotnické vybavení, s nímž je neznámý. Kromě toho ztráta krátkodobé paměti, způsobená midazolamem, často vede k úplné amnézi pacienta s tímto předoperačním dávkováním, zvláště když je podáváno úplnou anestetickou indukcí.

Midazolam IV se často používá před a během diagnostických nebo léčebných postupů, kdy pacient nebude podstupovat úplnou anestetickou indukci. Používá se k udržení pacienta v soumraku při potenciálních nepohodlných postupech, jako jsou kolonoskopie nebo horní endoskopie. Krátkodobá amnézie zabraňuje pacientovi pamatovat na významné epizody bolesti během procedury a snižuje jeho úzkost během aktivity. Přesto zůstává schopen toho, aby byl povznesen do vědomí, aby pomáhal s posturálními změnami nebo jinými kroky nezbytnými pro dokončení lékařského postupu. Midazolam IV nebo sirup je často používán u malých dětí, aby dosáhli sedané spolupráce při provádění některých lékařských testů a postupů.

Zvláštní monitorovací zařízení, ošetřovatelská péče a lékařský dohled jsou vyžadovány při použití midazolamu IV pro předoperační úzkost, spánkový spánek nebo epileptické záchvaty. Tento lék může způsobit významné potíže s dýcháním, zejména při podání touto cestou. Všichni pacienti, kteří jsou léčeni midazolamem IV, by měli být sledováni s ohledem na dostatečnou respirační sílu a dostatečnou okysličení tkání pomocí pulzního oxymetru. Neustálé monitorování je vyžadováno, dokud pacient neobnoví plné vědomí.